Sơ kết học kỳ 1 -Năm học 2014-2015

Thứ sáu - 16/01/2015 10:25
Thực hiện Công văn số 74/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2014 của Sở GDĐT V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015, đơn vị THPT Châu Thành 1 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trong học kì I như sau:

    SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH 1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   02 /BC-THPTCT1

V/v báo cáo sơ kết học kỳ I

      năm học 2014-2015

     Châu Thành, ngày 10  tháng 01 năm 2015

                                   Kính gửi:   -  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

                                                  - UBND huyện Châu Thành  tỉnh Đồng Tháp      

                     Thực hiện Công văn số 74/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2014 của Sở GDĐT V/v hướng dẫn  kiểm tra, đánh giá sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015, đơn vị THPT Châu Thành 1 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trong học kì I như sau:

I. Báo cáo sơ kết học kỳ I:

1. Quy mô phát triển học sinh (báo cáo số học sinh giảm, bỏ học trong học kỳ I, các giải pháp làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học), các loại hình trường lớp THCS, triển khai đề án trường THPT chuyên.

Tổng số HS THPT: 1467 HS, so với năm học trước  giảm  50  HS.

Trong đó:

- Số HS nữ:  805  HS,  tỉ lệ: 54.9 %

- Số HS dân tộc: không

- Tổng số lớp: 41 lớp, gồm 16 (L.12); 11(L.11); 14(L.10)

- Cuối HK1: 1408 HS/ 780 nữ

- Số HS giảm : 52 HS, tỉ lệ: 3.5%, ( do HS chuyển về học tại trường THPT Tân Phú Trung , HS chuyển học nghề )

- Số HS bỏ học: 7 .HS, tỉ lệ: 0.48%.

- Học sinh phân ban:   1467 HS

- Học sinh lớp chuyên: không 

2. Kết quả triển khai tổ chức và thực hiện các hoạt động:

  2.1 Triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đối với GD trung học :

  a . Triển khai thực hiện cuộc vận động :

Nhà trường đã tổ chức triển khai ngay từ đầu năm học thực hiện  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ cùng với thực hiện “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo “ . Kết quả  106 CB-GV- NV  không vi phạm đạo đức nhà giáo ; hiệu quả giảng dạy  tăng so với năm qua . Đồng thời ý thức học tập , rèn luyện của HS  chuyển biến khá rõ nét .

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". Được Ban chỉ đạo Huyện công nhận đơn vị đạt chuẩn an toàn an ninh trật tự và đơn vị nhận được bằng khen của công an tỉnh về trường học  "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2014.

b. Việc tổ chức kiểm tra  kỷ cương  , nề nếp  thường xuyên, định kỳ

Ưu điểm:

   - Kiểm tra thường xuyên:

+ Xây dựng đội cờ đỏ (2HS/ lớp) kiểm tra chéo nề nếp, tác phong HS, nội dung sinh hoạt 15 phút đầu buổi

+ Phân công Ban Quản sinh trực quản lí đội cờ đỏ trong15 phút đầu buổi, giải quyết các trường hợp HS vi phạm nội qui, xin về trong giờ học....Phân công trong BGH, Bí thư Đoàn trường,  trực quản lý chung.

+  Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm trong  sinh hoạt chủ nhiệm ( có hướng dẫn chung bằng văn bản gửi đến các lớp); sinh hoạt chào cờ hàng tuần  có BGH và GVCN dự cùng sinh hoạt.

+ Ghi nhận và công khai kỷ luật lao động cuả GV hàng tháng ở phòng GV.Có sổ theo dõi mức độ tiến bộ cuả HS chậm tiến. 

   - Kiểm tra định kỳ:

+ Phát động  4 tuần lễ thi đua học tốt và 1 tuần lễ  kỉ luật. Trong từng đợt thi đua, Ban Quản sinh phối hợp Chi đoàn GV  kiểm tra đột xuất 03 lần trong HK về nề nếp, tác phong.

  - Họp Hội đồng xét kỷ luật học sinh :  17 HS. Trong đó:

- Đánh nhau: 11 HS         

          - Lười biếng trong học tập: 6 HS

Quyết định kỷ luật: Cảnh cáo 11 HS, Khiển trách 6 HS.

      Hạn chế: còn một bộ phận HS chậm tiến bộ, chưa quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, một bộ phận phụ huynh lo mưu sinh thiếu quan tâm con em , thiếu phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục con em mình .

c / Nhà trường tiếp tục triển khai  phong trào thi đua "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

          - Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò, hoạt động của các tiểu ban phụ trách 5 nội dung của phong trào

          - Nhà trường tự đánh giá:

- Nội dung 1:   tốt

+ HS tự quét lớp nên vệ sinh lớp học, hành lang được đảm bảo tốt

      + HS đến trường được an toàn

+ Việc chăm sóc cây xanh  trong khuôn viên trường đạt hiệu quả 

+  Ý thức giữ vệ sinh môi trường của  HS trong khuôn viên trường được nâng lên .

- Nội dung 2: Tốt , tỷ lệ HS học lực yếu, kém ở HK1 là 6,25  %, giảm 8.23% so năm trước  (14,48  %)

- Nội dung 3:  Tốt

+ Mỗi lớp đều thực hiện xây dựng Qui ước văn hoá lớp học.

+ Đã đăng ký và thực hiện khắc phục khuyết điểm của lớp 2 lần/ HK/lớp

+ HS có tiến bộ rất nhiều về ứng xử  có văn hoá.

- Nội dung 4,5:  Khá

+  Nhà trường đã  tổ chức các trò chơi  nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày khai giảng , ngày nhà giáo VN , ngày truyền thống QĐNDVN , tuyên truyền dưới cờ các kỹ năng sống  … thu hút học sinh tham gia

+ Nhà trường còn phối hợp với  phòng LĐ- TBXH huyện Châu Thành thăm viếng và chăm sóc khuôn viên nghĩa trang huyện Châu Thành 2 lần/HK  và thăm hỏi gia đình mẹ VN anh hùng tại xã Tân Nhuận Đông - CT-ĐT . Tuy nhiên nhà trường  chưa  tổ chức nhiều trò chơi hơn nữa  .

  Vì nhà trường đang trong quá trình xây dựng các dãy phòng học , dãy phòng làm việc

        2.2 triển khai tổ chức hoạt động “ Tuần sinh hoạt tập thể “ đầu năm học :

Nhà trường đã tổ chức triển khai ngay từ đầu năm học  “ Tuần sinh hoạt tập thể “ giúp học sinh làm quen với thầy cô , bạn bè và phương pháp học tập trong nhà trường tạo môi trường học tập thân thiện học sinh tích cực . Kết quả nhận thức của Toàn thể 106 CB-GV –NV và 1467 học sinh , phụ huynh học sinh  toàn trường về  “ Tuần sinh hoạt tập thể “  chuyển biến khá rõ nét,  tạo động lực mạnh để  việc  giảng dạy của giáo viên  và học tập của học sinh đạt kết quả cao  .

 

3. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

- Thực hiện tốt chương trình giảm tải. HS tiếp thu bài có thuận lợi hơn và kết quả học tập có nâng lên rõ nét. - Thực hiện thông tư 58 xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh

- Chỉ đạo, thực hiện tốt công văn 1113/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2011. đặc biệt về giảm tải chương trình, về đánh giá xếp loại môn Thể dục, GDCD theo hướng dẫn của BGD, thực hiện tốt  tuần lễ đầu năm, các hoạt động giáo dục khác..

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch giáo dục. Giảng dạy đầy đủ các môn theo qui định.

- Các tổ bộ môn đã xây dưng và tổ chức thực hiện chương  trình giảm tải theo hướng dẫn của BGD phù hợp thực tế nhà trường.Đưa các tiết tự chọn vào phân phối chương trình và đã được sở GD&ĐT phê duyệt từ năm học 2014-2015

- Chỉ đạo các GV thiếu tiết chuẩn dạy tăng tiết không thu tiền HS, góp phần giúp HS nắm bắt kiến thức, kỹ năng thực hành tốt hơn.

- Đầu năm học, thông qua Hội nghị công chức, viên chức, nhà trường qui định cụ thể hồ sơ chuyên môn ( tổ chuyên môn, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm), thao giảng, dự giờ, qui định sử dụng ĐDDH và chỉ tiêu dạy GAĐT…… thành lập các tiểu ban kiểm tra nội bộ ( dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra toàn diện GV….)

        -  Có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế  hoạch kiểm tra nội bộ, kịp thời uốn nắn thiếu sót trong GV, NV

   - Tổ chức bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý,giáo viên,dạy học theo chuẩn kiến thức kỷ năng.Tổ chức bồi dưỡng hè cho giáo viên các chuyên đề đã được tập huấn ; bồi dưỡng giáo dục giá trị ,giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

- Triển khai dạy học tự chọn theo hướng dẫn của SGD

- Kết quả thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong các môn học, triển khai tích hợp GDMT, việc tích hợp giảng dạy giá trị và kỹ năng sống trong môn GDCD: GV có quan tâm và thực hiện theo chỉ đạo nhà trường. Tuy nhiên nhà trường chưa kiểm tra  thường xuyên việc tích hợp này chỉ kiểm tra qua dự giờ của BGH

- Trường đã tổ chức học 2 buổi/ ngày đối với L.12 và các lớp chọn của khối 10,11

. * Chỉ đạo thực hiện quy định về hồ sơ chuyên môn:

- Thực hiện theo Điều lệ nhà trường phổ thông. Ngoài ra GV  có giáo án tự chọn bám sát  giáo án dạy thêm, sổ theo dõi HS yếu kém hàng tháng.  mỗi giáo viên đều có giải pháp  thực hiện nhiệm vụ được phân công .Sau mỗi đợt phát phiếu điểm có đánh giá rút kinh nghiệm việc bồi dưỡng học sinh yếu kém của từng cá nhân

* Chỉ đạo về đánh giá xếp loại giáo viên về chuyên môn:

- Ngoài các qui định về nhiệm vụ trong Điều lệ nhà trường phổ thông, trường còn đưa vào tiêu chuẩn thi đua của GV: trình độ ứng dụng CNTT ( dạy GAĐT 1 lần/HK, nâng cao kỹ năng ứng dụng tin học trong soạn giảng, xây dựng tư liệu…) thực hành tiết kiệm, sử dụng thiết bi dạy học, chất lượng bộ môn ( so sánh tỉ lệ điểm thi và trung bình môn HK, chỉ tiêu đầu năm), kết quả thanh tra SPGV, tỉ lệ HS nghỉ học, phong trào thi đua lớp,  xây dựng lớp học thân thiện,...

- Trong tổ chức thực hiện, hàng tháng trong họp HĐ nhà trường, đều có biểu dương, nhắc nhở và sơ kết cuối HK I. Sau đợt 1 thi đua có sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng  GV có thành tích tốt và nhắc nhở các GV còn chậm trễ, chưa thật sự cố gắng trong giảng dạy .

* Số liệu chuyên môn:

           - Kiểm tra HSCM:87 hồ sơ (85 tốt, 2 khá).

          - Dạy tốt: 171 tiết  ( Giỏi: 144; Khá:13 ,  KĐYC : 2 RKN  :4), đạt  tỷ  lệ  100%

- Dự giờ: 472 lượt, đạt tỷ lệ 100%

          - Dạy GAĐT:  124 tiết.

          - Sử dụng ĐDDH: 3991lượt, tỉ lệ :100%; TNTH:334 lượt, tỉ lệ 100%

 ( so với ĐDDH hiện có)

          - Thanh tra sư phạm: 15 giáo viên  giảng dạy 27 tiết( 11 tốt ,15 khá, 1 trung bình).

          - Kiểm tra toàn diện của nhà trường:    27 GV(19T,7K, 1KĐYC)

          - Ngoại khóa các bộ môn: Văn,  Địa, Sinh

          - Mỗi GV và cán bộ quản lý đều có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

-  Chỉ đạo TTCM Phân công GV chuẩn bị các buổi hội giảng  thật chu đáo mỗi bộ môn hội giảng 1 lần  /HK. Tổ chức hội giảng cấp trường : 15 lượt

- Trong học kỳ, tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức dạy tốt, dự giờ rút kinh nghiệm đạt và vượt chỉ tiêu quy định ( dạy 2t/HK/GV, Dự giờ: 6t/HK đối với Gv dạy dưới 10 năm,5t/HK đối với GV dạy dưới 20 năm,4t/HK đối với Gv dạy trên 20 năm)

- Tạo điều kiện thuận lợi cho GV khai thác thông tin trên mạng: mỗi GV, NV đều có địa chỉ email.  Ở phòng giáo viên có một máy tính có nối mạng để giáo viên truy cập thông tin ứng dụng vào giảng dạy. Khuyến khích động viên giáo viên tham gia dự thi soạn giáo án dự thi

- Cung cấp tài liệu để GV  thực hiện giáo dục kỹ năng ứng xử văn hoá trong HS.

Ngay từ đầu năm học trường đó sắp xếp lại biên chế lớp học theo năng lực của học sinh. Mỗi khối chọn 2 lớp học sinh khá giỏi để tạo nguồn học sinh giỏi và nâng cao kiến thức để các em thi vào đại học . Đặc biệt ở khối 12 Trường chọn những giáo viên có kinh nghiệm để hướng dẫn giúp đỡ các em vượt qua kỳ thi  THPT   Quốc gia sắp tới

-Nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh  K.12 và 2 lớp 11 , 2 lớp10 chọn  vì Trường đang trong giai đoạn xây dựng, không đủ phòng để tổ chức cho tất cả các lớp , chỉ ưu tiên cho khối 12 .

-Nhà trường đã tổ chức ôn tập và thi học kỳ 1 đúng theo công văn chỉ đạo của  sở  công văn số: 74 HD-SGDĐT.GDTrH ngày 21 tháng 11 năm 2014 , Trường tổ chức  thi học kỳ 1 thật an toàn nghiêm túc và đúng quy chế.

4. Triển khai việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục.

 4.1 Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL) giáo dục giá trị sống  , kỹ năng sống trong môn học:

Trường tổ chức lồng ghép , tích hợp giáo dục đạo đức vào các môn học như Văn , lịch sử , địa , GDCD  . Đồng thời thông qua HĐNGLL chéo buổi ở K.11,12, mỗi tháng một lần 2 tiết vào tuần thứ ba của tháng. GVCN là người trực tiếp thực hiện lồng ghép , tích hợp giáo dục đạo đức  ,kỹ năng sống , giá trị sống vào từng chủ đề cụ thể . Ngoài ra qua các buổi sinh hoạt dưới cờ nhà trương chỉ đạo cho Đoàn trường phối hợp với GVCN đã tuyên truyền  giáo dục đạo đức  ,kỹ năng sống , giá trị sống cho học sinh . Từ đó hiệu quả học tập và rèn luyện của học sinh chuyển biến khá rõ nét .

4.2. Hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông:

          + Ưu điểm:

          - Hướng nghiệp: Dạy chéo buổi 4 tiết ở HK1 và 5 tiết ở HK2/lớp, riêng khối 12 đã kết thúc  trong HK1.

          - Dạy nghề phổ thông tổ chức đầy đủ cho tất cả học sinh lớp 11 dự học theo chương trình thí điểm theo chỉ đạo của SGD  (11/11 lớp  gồm 6 lớp THVP  5 lớp nghề làm vườn )

          + Khuyết điểm: Chưa có điều kiện tổ chức cho học sinh tham quan xí nghiệp, mở rộng kiến thức hoặc liên hệ trường Cao đẳng nghề báo cáo chuyên sâu.

 5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

-Thực hiện chủ trương của Sở: Mỗi giáo viên phải đổi mới trong phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực học sinh..

           * Chỉ đạo đổi mới PP dạy học và PP kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS;

 Chỉ đạo, thực hiện theo công văn 1103/SGDĐT-GDTrH  ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015;

- Ưu điểm:

+ Hầu hết GV có đầu tư soạn giảng phù hợp, sát đối tượng nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong tiếp thu kiến thức, hướng dẫn HS đọc SGK, tự học và đạt kết quả khá tốt ở ban KHTN.

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ học sinh yếu kém ngay đầu năm.Kiểm tra 1 tiết đồng loạt ở các môn Văn,Toán, Lí, Hóa, AV, Sinh, ít nhất 2 lần/ HK. 

+ Tiếp tục triển khai đổi mới kiểm tra, đánh giá ở các môn hạn chế ghi nhớ máy móc, biểu đạt chính kiến của bản thân. Chú trọng xây dựng ma trận đề, thang điểm theo hướng dẫn của Sở GD.

           - Khuyết điểm:

+ Vận dụng PPDH mới còn gặp nhiều khó khăn ở các lớp Ban cơ bản học sinh tiếp thu chậm mất kiến thức căn bản.

+ Kiểm tra chưa sâu sát, chậm nhắc nhở,  xử lý  chưa hiệu  quả một số  HS yếu, kém vắng phụ đạo thường xuyên.

 - Các tổ đều có địa chỉ mail và hộp thư để trao đổi thông tin và xây dựng "nguồn học liệu mở" để có nhiều tài liệu tham khảo.

6. Tổ chức thực hiện dạy học hiệu quả, bồi dưỡng học sinh yếu kém

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn khai thác tốt các thiết bị dạy học hiện có : Trước khi bước vào năm học mới các tổ chuyên môn lên kế hoạch kiểm tra tất cả thiết bị dạy học, dụng cụ thí nghiệm thực hành nếu hư hao cho sữa chửa sao cho đảm bảo chất lượng để giảng dạy cho học sinh. Sau đó TTCM lên kế hoạch sử dụng ĐDDH và TNTH cho cả năm học, bộ phận thiết bị sẽ căn cứ kế hoạch theo dõi ghi nhận việc thực hiện của giáo viên

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học ở các bộ môn, nhất là bộ môn có tỷ lệ tốt nghiệp còn thấp.Công tác chuẩn bị: Ngay từ đầu năm học kết hợp với kiểm tra chất lượng đầu năm và kiểm tra thường xuyên GVBM đánh giá, phân loại học sinh yếu kém ghi vào sổ theo dõi học sinh yếu kém (tập trung vào 08 môn: Văn, Sử, Địa, Anh Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh).

Chú trọng vào môn có tỷ lệ tốt nghiệp thấp và các môn có học sinh yếu kém nhiều như: Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh văn cuối năm học 2013 - 2014 đối với những học sinh yếu, Nhà trường kết hợp với Hội CMHS phân công giáo viên ôn tập, bồi dưỡng lại những kiến thức còn yếu của học sinh ( 2 tuần) sau đó mới cho học sinh thi lại.

 Năm học 2014- 2015 trường tổ chức dạy học tự chọn bám sát ở môn Toán đối với ban KHTN và 3 môn văn,Toán ,Anh Văn  đối với ban cơ bản để rèn luyện thêm khả năng làm bài tập của học sinh.

 Kết hợp với kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra thường xuyên.Giáo viên  ghi kết quả vào sổ theo dõi học sinh yếu kém những học sinh yếu kém của bộ môn mình giảng dạy có biện pháp giúp đỡ và theo dõi sự tiến bộ của các em qua các lần kiểm tra và phát sổ liên lạc.

- Đối với các tổ chuyên môn: Trong lần họp tổ chuyên môn đầu tiên: các giáo viên trao đổi với nhau kinh nghiệm, biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu kém sao cho có hiệu quả nhất, những có giáo viên có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao, ít học sinh yếu kém sẽ hướng dẫn lại những kinh nghiệm và biện pháp để trong tổ tham khảo học hỏi.

- Đối với các môn: Sinh, Sử, Địa đa số các tổ đều có biện pháp tăng cường kiểm tra miệng và kiểm tra thường xuyên ở các học sinh yếu kém. Riêng môn Văn cần mở lớp phụ đạo các kỹ năng làm bài văn cho học sinh kết hợp tăng cường giáo dục động cơ, thái độ học tập của học sinh bằng các buổi sinh hoạt dưới cờ và SHCN.

- Đối với các môn: Toán, Lý, Hóa mở lớp phụ đạo rèn luyện những bài tập cơ bản để học sinh nắm lại những kiến thức rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh.

- Đối với môn Anh Văn: phân loại học sinh yếu phụ đạo chéo buổi, kết hợp tổ chức ngoại khóa có nội dung phù hợp với học sinh, giúp học sinh có thêm vốn kiến thức và yêu thích bộ môn.

7. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I của học sinh

- Kết quả xếp loại học  lực, hạnh kiểm:

Năm học 2013-2014:                              Năm học 2014-2015:

Học lực:                                                      Học lực:

    - G:    8,24%                                                   - G: 12,65%

    - K: 32,9%                                                      - K: 42,43%

    - TB: 44,37%                                                  - TB: 38,52%

    - Y: 14,28%                                                    - Y: 6,25%

    - Km: 0,2%                                                     - Km: 0,2%

Hạnh kiểm:                                                 Hạnh kiểm:

    - T: 76,4 %                                                    - T: 76,4%

    - K:   14,54%                                                 - K: 15,92%

    - TB:  6,10%                                                  - TB: 5,12%

    - Y: 2,95%                                                     - Y: 2,56%

 8.Thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tính đến thời điểm tháng 12/2014:

Tiếp tục phấn đấu giữ vững 5 tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT như sau:

- Ổn định tổ chức bộ máy nhà trường, lớp học, phòng học,..ngay từ đầu năm học, kịp thời điều chỉnh hợp lý khi có biến động về GV, HS; tổ chức tốt việc dạy và học, các hoạt động giáo dục khác đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo

- Thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng( phụ đạo HS yếu, tổ chức học 2 buổi trên ngày, ngoại khóa, ...), giảm tỷ lệ HS bỏ học ở học kỳ 1 chỉ có 0,48 %; số HS giỏi tăng so với năm học trước; học sinh xếp tốt, khá về hạnh kiểm tăng. Công tác PCTHPT cũng được tiến hành ngày càng có hiệu quả, cập nhật tình hình học sinh, vận động học sinh trở lại lớp kịp thời .

- Phấn đấu xây dựng trường Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn: Thường xuyên tổ chức cho HS lao động, vệ sinh, làm cỏ, trồng hoa các bồn bông,..tổ chức vệ sinh lớp học hàng ngày và định kỳ tổng vệ sinh toàn trường. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã tân Nhuận Đông tuyên truyền và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực căn tin Trường không để xảy ra ngộ độc thực phẩm cũng nhu các dịch bệnh khác. Tạo môi trường an toàn cho cả GV và HS, phấn đấu xây dựng môi trường lành mạnh, hợp vệ sinh. Thực hiện tốt phong trào 3 đủ( đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho HS có điều kiện phấn đấu học tập và rèn luyện tốt. Thực hiện tốt các chủ điểm giáo dục, chủ động tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền cùng các ngành chức năng kết hợp với khẩu hiệu, panô, phích,..tạo lập được sự ổn định của nhà trường, phấn đấu dạy tốt và học tốt

- Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội luôn được tăng cường. Tổ chức tốt ngày họp mặt Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và Hội khuyến học ngay từ đầu năm, ổn định và xây dựng các kế hoạch phối hợp với nhà trường nhằm tạo môi trường lành mạnh, tổ chức các hoạt động giáo dục, đẩy lùi các tiêu cực và vi phạm pháp luật xâm nhập vào nhà trường. Huy động tốt sự ủng hộ, đóng góp từ Ban đại diện Hội cha mẹ HS, Hội khuyến học, các mạnh thường quân để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, cấp học bỗng HS nghèo vượt khó, HS có nguy cơ bỏ học, khen thưởng GV và HS,..với số tiền là 42.000.000 đồng và 2000 quyển vở 96 trang , 5 chiếc xe đạp Martin.

 9.Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tự làm TBDH và khai thác sử dụng thiết bị dạy học:

  • Công tác xây dựng cơ sở vật chất:

+ Lãnh đạo nhà trường đã tham mưu Sở GD&ĐT Đồng Tháp đang xây dựng mới thêm 12 phòng học, xây dựng mới khu nhà làm việc, phòng học bộ môn, nhà xe GV và HS,..đáp ứng yêu cầu học 2 buổi trên ngày và tiêu chí Trường chuẩn quốc gia.

-Công tác tự làm ĐDDH và sử dụng TBDH:

+Thường xuyên yêu cầu GV sử dụng TBDH của Trường hiện có theo hướng khai thác tốt tính năng sử dụng, hiệu quả và tiết kiệm,..Kết quả ở HK1 có 3991 lượt GV sử dụng TBDH, 334 tiết TNTH- đạt số tiết theo PPCT, nâng cao được việc tiếp thu kiến thức, tạo hứng thú cho HS.

+ Kịp thời mua sắm thêm hóa chất, mẫu vật thí nghiệm, công cụ bảo hộ lao động, sửa chữa máy móc, máy vi tính,.. cho GV và HS khi thực hành, thí nghiệm bảo đảm được sự an toàn tuyệt đối cho cả GV và HS góp phần tích cực cho đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng HK1.

 10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy.

- Triển khai thực hiện  ứng dụng CNTT  ngay từ đầu năm học .

- Chuẩn bị điều kiện CSVC để thực hiện  chỉ đạo của Sở GD và UBND huyện về sử dụng văn bản điện tử trong quan hệ công tác. và triển khai Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng CNTT của nhà trường.

- Nâng cấp kết nối internet băng thông rộng ( kết nối cáp quang FTTH) để đảm bảo tốc độ đường nhanh cho công tác giảng dạy, học tập.

- Khuyến khích giáo viên sử dụng Email để báo cáo tiếp nhận trao đổi thông tin trong giảng dạy học tập nâng cao trình độ.

Tạo điều kiện CSVC để giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Giao chỉ tiêu mỗi giáo viên phải có ít nhất 1 bài giảng có ứng dụng CNTT trong mỗi học kỳ.

- Triển khai thực hiện quản lý học sinh bằng phần mềm trực tuyến Vietschool và vận động PHHS tham gia chương trình nhận tin nhắn về kết quả học tập của học sinh qua điện thoại di động.

- Tiếp tục triển khai sử dụng cập nhật báo cáo đầy đủ các phần mềm  PMIS , EMIS , quản lý công việc , trường học trực tuyến ...

-Trang bị máy tính ở phòng thư viện và phòng giáo viên phục vụ cho giáo viên sử dụng mạng internet cho công tác học tập, giảng dạy.

- Khai thác tốt bảng thông minh tương tác phục vụ cho giảng dạy, công tác.Tiếp tục khai thác sử dụng phòng học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và đào tạo trang bị.

-  Hạn chế  : Hiện nay số lượng máy vi tính thực hành môn Tin học ở 2 phòng máy của nhà trường đã xuống cấp nhiều , không đủ máy thực hành , mỗi phòng máy chỉ còn 20/45 máy sử dụng được , làm ảnh hưởng đến việc học tập môn tin học của học sinh .

11. Tổ chức triển khai thực hiện các hội thi mới trong năm học 2014-2015.

Trường đã tổ chức triển khai các hội thi mới do Sở Giáo dục phát động trong năm học trong năm học như: Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh ,  Hội thi Anh ngữ , Hội thi Giải toán qua Internet,  tiếng Anh trên Internet ...

12. Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch dạy và học Ngoại ngữ đến 2020; Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GV; Quyết định 753 về chuẩn phổ cập bậc Trung học và quyết định 02 về dạy thêm học thêm. (nêu cụ thể cách tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, kiến nghị)

Trường đã tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ cho cán bộ, giáo viên , học sinh và PHHS các văn bản của UBND Tỉnh, của Sở Giáo dục Đào tạo về các nội dung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2015, kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ đến 2020, kế hoạch nâng cáo chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, và quyết định 02 của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm.

Trường đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2015 và trong năm học, triển khai thực hiện trong cán bộ giáo viên của trường. Trường đã chỉ đạo từng tổ chuyên môn, từng cá nhân xây dụng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cụ thể của từng bộ môn, từng giáo viên để thực hiện  có hiệu quả. Kết quả, qua học kỳ 1 chất lượng giáo dục từng bộ môn được nâng cao so với cùng kỳ năm trước. Số học sinh yếu kém giảm, số học sinh giỏi tăng hơn.

 Trường đã chỉ đạo tổ ngoại ngữ xây dưng kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong nhà trường. Giao trách nhiệm cho từng giáo viên có kế hoạch tự bồi dưỡng để đạt trình độ theo đúng yêu cầu qui định và thời gian chỉ đạo của Sở Giáo  dục đào tạo.

Tổ chức hướng dẫn  cho giáo viên tham khảo các trang Web dạy học trực tuyến Saigon , Viettel.study , học mãi ,...

 Về Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GV, Trường đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên. Thành lập hội đồng đánh giá năng lực giáo viên của trường. Xây dựng chuẩn đánh giá cụ thể theo 3 nội dung hướng dẫn của Tỉnh và thông qua hội động giáo viên trường bàn bạc thống nhất. Chỉ đạo công tác đánh giá xếp loại giáo viên theo đúng chuẩn đã đề ra, công khai theo từng tổ, đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan. Kết quả có 72 GV đạt loại Tốt; 10 GV đạt loại Khá và 01 loại TB , 01 GV loại Yếu. 3 CBQL xếp loại Tốt.  

Công tác dạy thêm học thêm: Trường đã triển khai quán triệt Quyết định 02 của UBND tỉnh , hướng dẫn 199 của Sở GD về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh cho cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Thành lập Ban quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường, xây dựng kế hoạch dạy thêm và triển khai thực hiện.  Hướng dẫn xây dựng hoàn thành các hồ sơ xin phép dạy thêm trình Sở Giáo dục đào tạo xét duyệt. Hiện nay Trên địa bàn quản lý  của trường có 4 cơ sở dạy thêm ngoài trường đã được Sở GD ĐT cấp phép . Việc cấp phép cho giáo viên dạy thêm tại các cơ sở bên ngoài nhà trường được thực hiện đúng qui định và qui trình của Sở GD ĐT hướng dẫn. Trường đang xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác dạy thêm trong nhà trường cuối học kỳ 1 và khảo sát học thêm của học sinh ở các cơ sở dạy thêm bên ngoài nhà trường.

 II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II: (nêu cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp):

           1. Mục tiêu:

- Hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 2 và nhiệm vụ năm học 2014-2015 đúng thời gian và đạt chất lượng.

- Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm học về huy động duy trì sỉ số học sinh, chất lượng 2 mặt giáo dục; học sinh thi THPT Quốc gia và  xét tuyển vào  Đại học Cao đẳng đạt tỉ lệ cao trong tỉnh .

- Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ dạy và học phát triển đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng tốt yêu cầu phát triển giáo dục.

2.Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

-  Đẩy mạnh công tác duy trì sĩ số học sinh, thường xuyên theo dõi nắm bắt kịp thời những học sinh bỏ học để vận động trở lại lớp.

- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, tăng tỉ lệ học sinh giỏi giảm tỉ lệ học sinh yếu, lưu ban, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống của học sinh, tập trung làm tốt công tác xây dựng tác phong học sinh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các nội qui của trường.

-  Tập trung bồi dưỡng học sinh yếu kém. Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn và bồi dưỡng học sinh K12, phấn đấu tỉ lệ cao trong kỳ  THPT Quốc gia .

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt  các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh . Phát động phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng ngày 3/2 , ngày 8/3 , ngày  26/3, ngày 30/04 .

 - Đẩy mạnh hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, có kế hoạch khai thác sử dụng tốt thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy học tập.

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Phấn đấu hoàn thành đánh giá  ngoài của đơn vị.

- Tham gia tốt các Hội thi do Sở Giáo dục tổ chức. Tạo điều kiện cho giáo viên  tham gia tốt các Hội thi .

- Hoàn thành tổng kết tổ chức xét duyệt Sáng kiến kinh nghiệm và xét duyệt thi đua cuối năm.

 -Tiếp tục  tổ chức tốt việc thực hiện làm theo  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo làm tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” ; Phong trào xây dựng” trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Xây dựng trường "An toàn về an ninh, trật tự". tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, chất lượng giáo dục nhà trường.  

- Tổ chức tiếp nhận và Hướng dẫn Giáo sinh thực hiện tốt công tác thực tập SP.          

- Phối hợp các trường Đại học, Cao đẳng làm tốt công tác tư vấn nghề nghiệp  và hướng dẫn học sinh hoàn thành tốt hồ sơ dự thi THPT Quốc gia xét tuyển vào Cao đẳng, Đại học năm 2015.

- Tổ chức tốt công tác thi Nghề PT khối 11 , và tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu kiểm tra nộ bộ đề ra đầu năm học. Tập trung kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kiểm tra dạy 2 buổi / ngày ; dạy thêm học thêm.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục hỗ trợ nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đươc giao.

                                                                        

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như trên ;

- Lưu VT.        

 

                                                                            Nguyễn Thanh Phong

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây