Đội ngũ giáo viên

T Họ và Tên Tổ BM Email Điện thoại  Ghi Chú
1 Nguyễn Thanh Phong   bghtruongchauthanh1@gmail.com 0936.777.619 Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thanh Quang   thanhquangct157@gmail.com 0915.729.345 P.Hiệu trưởng
3 Hà Thị Kim Tuyết   hathiktuyet64@yahoo.com.vn 0909.213.513 P.Hiệu trưởng
4 Huỳnh Quốc Thắng Văn Phòng-gdcd huynhquocthang1980@gmail.com 0972.468.565 TỔ PHÓ
5 Văng Thị Thuấn Lan Văn Phòng-tb   0972.295.090
0673.620.834
 
6 Dương Kim Điền Văn Phòng-văn   0939.475.054  
7 Dương Văn Hùng Văn Phòng-bv   0939.525.269  
8 Nguyễn Văn Thủy Văn Phòng-bv   0909.166.642  
9 Trần văn Hảo  Văn Phòng-tinhọc hao26k10@gmail.com 0909.151.501 TỔ TRƯỞNG
10 Nguyễn Thị Tiễn Văn Phòng   01692.917.050
0673.621.064
 
11 Võ Thị Bích Liễu Văn Phòng-gdcd vothibichlieuct1@gmail.com 0987.328.350  
12 Trần Thị Kim Chi Văn Phòng-kt kimchi.thptct1@gmail.com 0985.409.379
0673.620.048
 
13 Phan Thị Kim Tuyến Văn Phòng-văn doantruong.chauthanh1@gmail.com 01648.294.545  
14 Huỳnh Thanh Sang Văn Phòng-tv th.sang20092013@gmail.com 01685.296.148  
15 Trần Thị Thế Trường Văn Phòng-yt tranthithetruong19986@gmail.com 0919.216.293  
16 Nguyễn Thành Hưng VĂN hungbr@gmail.com 0996.299.485
0673.621.672
TỔ TRƯỞNG
17 Võ Thị Xuân Kiều VĂN   0907.650.725  
18 Võ Thị Minh Trang VĂN   0919.520.817  
19 Bùi Thị Kim Loan VĂN bkimloan86@gmail.com 0919854133  
20 Lưu Xuân Mỹ VĂN myluuxuan@gmail.com 0937.627.276  
21 Nguyễn Thị Kim Đồng VĂN nguyenthikimdong108@gmail.com 0916.362.363  
22 Nguyễn Hòa Hiệp VĂN nguyenhoahiepct1@gmail.com 01268.008.672  
23 Vũ Như Quỳnh VĂN canhavuive01@gmail.com 0932856995  
24 Trần Thị Xuân Đào VĂN xuandaoct1@gmail.com 0985.747.822
0673.612.002
 
25 Trần Thị Ngọc Hân VĂN ngochanct1@gmail.com 0976.560.939  
26 Nguyễn Thị Thanh Hương VĂN thanhhuong1806@gmail.com 01656.836.837 Chuyển về TPT(2015-2016)
27 Nguyễn Công Khanh SĐ-GDCD nguyencongkhanh.886@gmail.com 0918.997.886 Định cư nước ngoài (Canada)
28 Trần Thị Thùy Linh SĐ-GDCD tranthithuylinhct1@gmail.com 01656.598.659  
29 Nguyễn Trọng Ngoan SĐ-GDCD ngoanct1@gmail.com 0939.525.220 chuyển về Trường NĐC
30 Nguyễn Viết Chì SĐ-GDCD chuyển TPT 01287.844.495 chuyển về Trường TPT
31 Nguyễn Thị Tuyết Nga SĐ-GDCD tuyetng2606@yahoo.com 0939.801.144  
32 Nguyễn Thị Ba SĐ-GDCD   0673.622.205 Nghỉ hưu
33 Lê Minh Thống SĐ-GDCD lmthongct1@gmail.com 01282.327.727 CT. Hội C T Đỏ
34 Võ Trường Chinh SĐ-GDCD vtchinh83@gmail.com 0987.610.604  
35 Võ Thanh Tuấn SĐ-GDCD vothanhtuangdcd@gmail.com 0939.312.112  
36 Trần Hoàng Nam SĐ-GDCD thnam81@gmail.com 01229.842.255 TỔ TRƯỞNG
37 Nguyễn Ngọc Lan SĐ-GDCD nguyenngoclan661986@gmail.com 0946.805.774  
38 Nguyễn Thị Mộng Hiền SĐ-GDCD ntmonghien@gmail.com 01214.962.951  
39 Nguyễn Thị Giang SĐ-GDCD   01696.953.098  
40 Nguyễn Ngô Thụy Vy Ngoại ngữ vyngonguyen72@gmail.com 0909.191.525
0673.620.315
TỔ TRƯỞNG
41 Trần Thị Hồng Nhung Ngoại ngữ nhungavc3@gmail.com 01225.171.080
0673.840.393
 
42 Châu Thị Mộng Giao Ngoại ngữ giaochauthanh177@gmail.com 0907.070.855  
43 Mai Phương Tuyết Ngoại ngữ maiphuongtuyet@yahoo.com.vn 01282.945.688
0673.620.665
 
44 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Ngoại ngữ thienminh62@gmail.com 0909.202.888
0673.620.089
 
45 Trầm Kim Hương Ngoại ngữ   0909.217.785
0673.869.905
nghỉ hưu
46 Phạm Anh Mỹ Ngoại ngữ anhmypham03@yahoo.com 0982.381.813  
47 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ngoại ngữ hanhtriet@yahoo.com 0986.338.852  
48 Huỳnh Quang Minh Tuấn Ngoại ngữ tuanavttb@gmail.com 0916.829.468  
49 Nguyễn Thị Quyền Trang Ngoại ngữ quyentrangnguyen87@gmail.com 01675.926.148  
50 Đỗ Thị Kim Hạnh Ngoại ngữ dokimhanh@gmail.com 01636.857.462  
51 Lê Toàn Năng Toán letoannang@gmail.com 0962.729.522 nghỉ hưu
52 Nguyễn Thanh Bình Toán binhct@yahoo.com.vn 0989.082.369 Chuyển về TPT(2015-2016)
53 Thiều Viết Đoàn Toán doan_ct2000@yahoo.com 0939.994.553
0673.840.780
 
54 Hà Phước Tài Toán haphuoctai72@gmail.com 01225.550.844 TỔ TRƯỞNG
55 Cao Ngọc Yến Toán cyen.ct1@gmail.com 0939.856.965 CT.Công Đoàn
56 Tồng Thị Kim Hiền Toán ttkhien78@yahoo.com.vn 0962.877.833  
57 Võ Thị Ngọc Hương Toán huonglo2013@gmail.com 0985.363.813  
58 Nguyễn Thanh Phong (B) Toán phongxam@gmail.com 0906.793.142  
59 Trương Thị Tuyết Nở Toán notruong110283@gmail.com 0939.424.548 Tổ phó Chủ Nhiệm
60 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Toán   01226.737.436  
61 Lê Thị Thiên Kim Toán   01222.084.476  
62 Phạm Hữu Thuận Toán phthuan0504@yahoo.com.vn 0938.024.154  
63 Đỗ Kim Út Toán dokimutct1@gmail.com 0914.434.048  
64 Nguyễn Đăng Hoà Toán danghoa949@gmail.com 0937.600.659 Chuyển về TPT (2015-2016)
65 Nguyễn Trí Tín Toán tinkhungct1@gmail.com 0933.935.844  
66 Nguyễn Thị Thùy Trang Toán vitconk4@yahoo.com 01668.748.010  
67 Nguyễn Tuấn Kiệt Toán ntkietdt@gmail.com 0939.146.357  
68 Võ Thị Hồng Diễm Vật lý-CN cattuong_dinh@yahoo.com.vn 01214.988.051 TỔ TRƯỞNG
69 Nguyễn Thị Thùy Trang Vật lý-CN ngtrangct1@gmail.com 0939.424.578  
70 Lê Văn Út Vật lý-CN levanut36@gmail.com 0939.111.074  
71 Trần Thị Mỹ Yến Vật lý-CN myyenct1@gnail.com 0987.110.210  
72 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Vật lý-CN hoahatim2009@gmail.com 0985.034.570  
73 Nguyễn Thị Thanh Thúy Vật lý-CN nttthuyct186@gmail.com 01684.596.833  
74 Nguyễn Văn Thức Vật lý-CN thucly04@gmail.com 0937.904.346  
75 Phạm Văn Út Em Vật lý-CN utemct1@gmail.com 0932.823.821  
76 Đặng Thị Hồng Phượng Vật lý-CN   01657.573.060 Tổ phó Chủ Nhiệm
77 Phan Thành Tài Vật lý-CN   01268.813.045  
78 Võ Thị Hồng Yến Vật lý-CN vothihongyen27787@gmail.com 0926.364.569 Tổ phó Chủ Nhiệm
79 Nguyễn Minh Tùng Vật lý-CN minhtungct1@gmail.com 0902.468.363  
80 Tạ Thị Thanh Thảo Vật lý-CN gvtathanhthao@gmail.com 0986.850.412  
81 Trương Thị Kim Ánh Hóa Học kahoact1@gmail.com 0944.124.654
0673.618.399
 
82 Phan Thành Nhân Hóa Học   0918.106.918 TỔ TRƯỞNG
83 Nguyễn Ngọc Trọng Hóa Học trongct1@gmail.com 0983.822.533  
84 Đỗ Thanh Phong Hóa Học phong24ct1@yahoo.com.vn 01228.709.825  
85 Lê Thượng Hải Hóa Học tranthithuylinh@gmail.com 01656.598.659  
86 Lê Vĩnh Thái Hóa Học lenguyen7284@gmail.com 0973.595.933  
87 Trần Thanh Toàn Hóa Học tranthanhtoanct1@gmail.com 01695.228.088  
88 Lê Thị Thanh Mai Hóa Học maithayboi2004@gmail.com 0948.216.246 Chuyển về TPHCM
89 Nguyễn Anh Thư Hóa Học   01694.545.805  
90 Thái Thị Hồng Nguyệt Sinh học hongnguyet99@gmail.com 0984.018.889 TỔ TRƯỞNG
91 Nguyễn Thị Yến Phượng Sinh học yenphuongct1@gmail.com 0939.998.699  
92 Trương Thị Mỹ Hạnh Sinh học   0914.716.955 Chuyển về TPT
93 Nguyễn Thị Minh Thái Sinh học minhthai2011@gmail.com 0989.707.027  
94 Nguyễn Thị Thanh Hằng Sinh học thanhhangct@gmail.com 01229.844.432  
95 Trần Minh Trí Sinh học samhiep@yahoo.com 01255.819.556  
96 Phan Thị Sơn Ca Sinh học soncaphan@gmail.com 0939.556.443
0673.763.839
 
97 Phan Vân Lý Vỹ Sinh học camelgorila2000@yahoo.com 0935.000.594 Chuyển về THPT Sađec (2015-2016)
98 Phạm Thanh Hoàng Thể Dục-GDQP thanhhoang16101969@gmail.com 0919.926.432 TỔ TRƯỞNG
99 Dư Đức Tín Thể Dục-GDQP   0908.565.922  
100 Phan Văn Giàu Thể Dục-GDQP phanvangiau@gmail.com 0916.658.202  
101 Thân Hữu Hải Thể Dục-GDQP baodang34@yahoo.com 01214.693.412  
102 Võ Thanh Tòng Thể Dục-GDQP tongchauthanh1@gmail.com 0918.573.261  
103 Nguyễn Văn Mãi Thể Dục-GDQP   01266.848.504  
104 Nguyễn Bảo Toàn Thể Dục-GDQP   0985.947.002  
105 Nguyễn Anh Tuấn Thể Dục-GDQP   0939.387.173  
106 Nguyễn Thanh Tâm Tin Học ttch.ct1@gmail.com 0974.239.937 TỔ TRƯỞNG
107 Huỳnh Thị Yến Nhi Tin Học huynhnhict1@gmail.com 0973.909.497  
108 Nguyễn Huỳnh Trang Tin Học nhtrang1501@gmail.com 0933.539.142  
109 Phùng Minh Thuận Tin Học phyminht@gmail.com 01699.699.239  
110 Trần Hoàng Dân Tin Học tranhoangdan@gmail.com 0929.397.851  
111 Nguyễn Phước Hùng Tin Học hungct1@yahoo.com 0939.141.101  

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây