Đoàn trường

GIỚI THIỆU CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH 1

 

Hòa nhịp với sự phát triển chung của nhà trường, Đoàn thanh niên và UBH cũng có những bước tiến ngày một vững mạnh. Thực hiện mô hình đổi mới, năm 1988 Đoàn trường học sinh tách ra khỏi Đoàn Gv, hoạt động đọc lập, đã thu hút đông đảo thnah niên học sinh tham gia với một tinh thần tự giác cao. Và theo đánh giá của Tỉnh Đoàn  là tổ chức Đoàn cơ sở có bước phát triển đột phá là đơn vị Đoàn trường đầu tiên của Tỉnh có bí thư là học sinh (1988).

Đoàn trường THPT Châu Thành liên tục lập dược những thành tích to lớn góp phần làm nên thành tựu chung của trường nhiều thế hệ Đoàn viên trưởng thành đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có Đồng chí Huỳnh Thanh Trung là Đoàn viên học sinh đầu tiên của huyện Châu Thành được kết nạp vào Đảng tại chi bộ trường THPT Châu Thành 1.

Ba mươi chín năm qua, cùng với các bước phát triển của nhà trường, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học cũng từng bước kiện toàn và phát triển vững chắc được công nhận là đơn vị mạnh của Tỉnh nhiều năm liền

 

CÁC THẾ HỆ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN CÔNG TÁC

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

TRẦN BÁ DŨNG

1981-1982

BÍ THƯ

GV

2

NGUYỄN BÁ VƯỢNG

1982- 1983

BÍ THƯ

GV

3

NGUYỄN THỊ ÚT TRÂM

1983-1984

BÍ THƯ

GV

4

NGUYỄN BÁ VƯỢNG

1984-1985

BÍ THƯ

GV

5

NGUYỄN THỊ ÚT TRÂM

1985-1986

BÍ THƯ

GV

6

NNGUYỄN THANH QUANG

1986-1988

BÍ THƯ

GV

7

HỒ LÂN

1988-1989

BÍ THƯ

HS

8

PHAN THỊ NGỌC LOAN

1989-1990

BÍ THƯ

HS

9

TRẦN THANH THIỆN

1990-  1991

BÍ THƯ

HS

10

NGÔ THÁI HÒA

1991-1992

BÍ THƯ

HS

11

TRẦN  THỊ THANH THỤY

1992-1993

BÍ THƯ

HS

12

DƯƠNG VĂN QUÍ

1993-1995

BÍ THƯ

HS

13

LÊ THỊ PHI YẾN

1995-1996

BÍ THƯ

HS

14

LÊ THỊ THANH QUYÊN

1996-1997

BÍ THƯ

HS

15

TRẦN HỮU TRUNG

1997-1998

BÍ THƯ

HS

16

NGUYỄN VĂN THUẬN

1998-1999

BÍ THƯ

HS

17

ĐẶNG THỊ MỸ NGỌC

1999-2000

BÍ THƯ

HS

18

HUỲNH THANH TRANG

2000-2002

BÍ THƯ

HS

19

BÙI NHẬT TRƯỜNG

2002-2004

BÍ THƯ

HS

20

LÊ HỮU NGHĨA

2004-2005

BÍ THƯ

HS

21

ĐỖ NGUYỄN XUÂN MAI

2005-2006

BÍ THƯ

HS

22

NGUYỄN MINH CHÂU

2006-2007

BÍ THƯ

HS

23

LÊ THANH XUÂN

2007-2008

BÍ THƯ

HS

24

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

2008-2009

BÍ THƯ

HS

25

NGUYỄN THỊ MỸ TUYÊN

2009-2010

BÍ THƯ

HS

26

NGUYỄN THỊ MỸ TUYÊN

2010-2011

BÍ THƯ

HS

27

HOÀNG THỊ THU CHÚC

2011- 2012

BÍ THƯ

HS

28

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

2012-2013

BÍ THƯ

HS

29

PHAN THỊ KIM TUYẾN

2013-2014

BÍ THƯ

GV

 

DANH SÁCH TLTN QUA CÁC THỜI KỲ

 

30

NGUYỄN THANH QUANG

9/1988-12/1988

TLTN

 

31

PHAN THỊ NGỌC CHƠN

1989-2001

TLTN

 

32

NGUYỄN THỊ TRÚC ANH

2001-8/2003

TLTN

 

33

ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯỢNG

2003-2008

TLTN

 

34

NGUYỄN HOÀNG NGHĨA

2008-2009

TLTN

 

35

PHAN THỊ KIM TUYẾN

2009-2012

TLTN

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây